Plaats: Pacheco Center
Pachecolaan 13
1000 BrusselDe Staten-Generaal van de Verkeerveiligheid (SGVV) opgericht in juni 2001, stelde zich tot doel om het aantal verkeersdoden tot maximaal 750 terug te brengen in 2010. De Federale Commissie Verkeersveiligheid maakte eind 2010 de balans op en het Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid, onder voorzitterschap van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, zette de krijtlijnen uit voor de toekomst. Dit vormt het kader van de derde Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van 11 mei 2011 waarop de doelstellingen en acties naar 2020 toe gelanceerd zullen worden.

Programma:

08u00 Onthaal en koffie
   
09u00 Verwelkoming
Carole Coune, voorzitster FOD Mobiliteit en Vervoer
   
09u05 UN Decade for Road Safety
Video
   
09u15 Beleidsoriëntaties voor de verkeerveiligheid in Europa, 2011-2020. Enrico Grillo Pasquarelli – directeur Binnenlands Transport , EC, DG MOVE
   
09u25 Verkeersveiligheidsbeleid in België.
Etienne Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit
   
09u45 Verkeersveiligheidsindicatoren 2010.
Miran Scheers, directeur kenniscentrum BIVV
   
10u05 De 20 prioritaire aanbevelingen van de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid.
Martin Van Houtte, afgevaardigd bestuurder BIVV, voorzitter FCVV
   
10u30 Koffiepauze – Persconferentie
   
11u00 Themasessie: “Educatie en sensibilisering”
Voorzitster : Vanessa Matz, senatrice

Gebruik van de GDE-matrix (Goals for Driver Education) als referentiekader van het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding en de evaluatie van de vaardigheden.
Jacques Quoirin, verantwoordelijke Departement rijbewijzen, vice-voorzitter permanent bureau CIECA

Impact van de nieuwe media in de leefwereld van jongeren.
Tom Palmaerts, partner en trendwatcher Trendwolves

Strategieën tot integratie van verkeersveiligheid in de bedrijfscultuur.
Marc De Greef, Executive Director, Prevent
   
11u45 Themasessie : “Infrastructuur en Technologie”
Voorzitster : Maggie De Block, voorzitster Commissie voor de Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven, Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.

Goede voorbeelden in de 3 gewesten.
Michèle Guillaume, afdelingshoofd Mobiliteit en Infrastructuur BIVV
Belang van infrastructurele maatregelen.
Claude Van Rooten, directeur-generaal, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Nieuwe technologieën die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.
Peter Van de Perre, directeur ITS
   
12u30 Lunch
   
14u00 Themasessie: “Handhaving”
Voorzitter: Lodewijk De Witte, gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant

Verhoging van de objectieve en de subjectieve pakkans: moeilijk evenwicht tussen realisme en utopie?
Michaël Jonniaux, directeur Federale Wegpolitie, Voorzitter van het stuurcomité van het Kennis- en expertisecentrum (Centrex) wegverkeer.
Efficiëntere afhandeling van de vastgestelde verkeersmisdrijven.
Paul Kenis, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent
Naar een adequate bestraffing.
Ralf Schmidt, voorzitter Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters
   
14u45 Rondetafel met de Ministers bevoegd voor Mobiliteit, Verkeersveiligheid, Binnenlandse Zaken, Justitie, Infrastructuur en Openbare Werken
   
15u45 Conclusies door de Staatssecretaris voor Mobiliteit en afsluiting
   
16u00 ReceptieOpgelet het aantal plaatsen is beperkt. U bent pas ingeschreven na ontvangst van een bevestigingsmail.


Om er te geraken:
Met het openbaar vervoer
Met de trein: 10 minuten vanaf het Noordstation.
Met de metro: 1 minuut te voet vanaf station Kruidtuin.
Met de wagen
De betaalparking, "City Parking Pacheco", is gelegen aan het Pacheco Center (Pachecolaan 7). Andere betaalparkings in de buurt zijn deze van de Kruidtuin en de Passage 44.